17
LIP
2014

Jak badać efektywność marketingu?

comment : 0

Dotychczas trudno było stwierdzić, który typ reklamy miał bezpośredni wpływ na pozyskiwanie klientów. Dziś dostępne są narzędzia, za pomocą których można precyzyjnie zanalizować efektywność działań marketingowych.
Obecnie oferuje się wiele sposobów badań. Skoncentrowany głównie na efektach ROMI (return on marketing investment), który pomaga osiągnąć najwyższy możliwy zwrot z inwestycji w działania marketingowe, koncentrujący się na usprawnieniach benchmarking czy jednoźródłowe badanie single source – to tylko niektóre z propozycji.

Po co badać?

Marketing należy traktować nie jako koszt, lecz jako inwestycję. Jednak jeśli koszty marketingu są większe niż przychody, oznacza to, że kampania jest źle prowadzona. Dzięki pomiarowi maksymalnie obniżymy ryzyko strat związanych z inwestycją w promocję i zoptymalizujemy koszty.

Jak to działa?

Jako przykład może posłużyć firma Eventbrite, która przeprowadziła badanie dotyczące promocji eventu w serwisach social media (http://blog.eventbrite.com/social-commerce). Pomiar efektywności wykazał, że ten typ marketingu ma realne przełożenie na sprzedaż biletów w kwocie ok. 1,78 $.

Pamiętajmy – poprawę można uzyskać tylko w dziedzinie, w której prowadzi się pomiar.

O autorze

Zostaw Odpowiedź

*

captcha *