04
LUT
2015

Czym jest CSR?

comment : 0

Podstawowym celem działania większości organizacji jest osiągnięcie zamierzonych zysków. Jednym ze skutecznych sposobów budowania pozytywnego wizerunku firmy, a co za tym idzie, jednym ze sposobów zwiększania dochodów przedsiębiorstwa jest prowadzenie działalności gospodarczej w zgodzie z zasadami CSR. Czym jednak są owe zasady? I jak przy ich pomocy budować relacje z otoczeniem przedsiębiorstwa?

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to idea organizowania systemu zarządzania firmą, w myśl której organizacja poczuwa się do odpowiedzialności za swoich pracowników, kontrahentów, szeroko rozumiane społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, to przedsiębiorstwo, które w swoich działaniach kieruje zasadami moralnymi. Jest ono uczciwe wobec zatrudnionych w nim osób, udziałowców oraz klientów. Ponadto przedsiębiorstwo, które działa w zgodzie z zasadami CSR, rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, pomaga zaspokajać potrzeby społeczne i wreszcie respektuje normy prawne.

Nie tylko filantropia

Rzecz jasna stosowanie się do zasad prawnych obowiązujących w danym państwie nie jest niczym nadzwyczajnym. Powszechnie wiadomo, że wobec prawa wszyscy są równi. Firma działająca w zgodzie z zasadami CSR nie tylko zapewnia swoim pracownikom dostęp do gwarantowanych im ustawowo świadczeń, lecz dba również o ich dobre samopoczucie, zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim. Niezwykle istotne jest to, by nie pojmować idei przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie jako organizacji filantropijnej. Firma, która działa w myśl koncepcji CSR może oczywiście dotować różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za swoje wspomoże realizację celu istotnego dla społeczeństwa nie tylko darowizną, lecz będzie dbało o jego urzeczywistnienie na wszystkich etapach prac.

CSR to przede wszystkim długofalowe działania, które jednocześnie budują wizerunek firmy oraz wpływają na długotrwały wzrost wartości firmy. Dobrze opracowana strategia CSR jest wypadkową potrzeb i opinii środowiska lokalnego, pracowników firmy oraz kontrahentów.

Należy jednocześnie pamiętać, że działania w ramach CSR nie mogą być przypadkowe oraz jedynie służyć promocji, ale powinny się wpisywać w strategię funkcjonowania firmy.

O autorze

Zostaw Odpowiedź

*

captcha *