25
LIS
2014

Na czym polega rebranding?

comment : 0

Rebranding to szeroko zakrojony proces, mający na celu odświeżenie lub kompletną zmianę wizerunku firmy. Działania rebrandingowe obejmują zmianę nazwy przedsiębiorstwa lub produktu, wprowadzenie nowego logotypu, wiodącej kolorystyki, itd., słowem – wszystkich elementów odpowiadających za komunikację z konsumentem. Zmiany zewnętrzne są konsekwencją przemian wewnętrznych – organizacyjnych, strukturowych. Do najczęstszych przyczyn rebrandingu należą: fuzja firm, konieczność unowocześnienia przestarzałych i nieskutecznych już form komunikacji, zmiana w profilu działalności przedsiębiorstwa lub głębokie przemiany w polityce i organizacji firmy.

Mały rebranding

Niemal każda firma na pewnym etapie swojej działalności potrzebuje drobnej korekty wizerunku – czy to ze względu na zmianę profilu działalności, czy wprowadzenie nowego produktu, czy zwyczajnie, by dostosować komunikację, wygląd strony internetowej, itd. do obowiązujących na rynku i stale się zmieniających standardów. Każdorazowe wprowadzenie zmian w wizerunku firmy powinno być poprzedzone przygotowaniem spójnej strategii uwzględniającej wszystkie kierunki działania. Pominięcie któregoś z elementów działalności przedsiębiorstwa (np. zmiana logotypu w sieci – na stronie internetowej i Facebooku, ale nie w siedzibie firmy) doprowadzi do chaosu komunikacyjnego i skutkuje utratą części Klientów.

Duży rebranding

Niektóre przekształcenia firm, na przykład związane z fuzją lub zmianą profilu działalności, wiążą się z koniecznością przeprowadzenia długofalowego i stopniowego procesu rebrandingu. W takim przypadku często w grę wchodzi zmiana nazwy przedsiębiorstwa. Tu szczególny nacisk należy położyć na kampanię informacyjną w mediach, która z jednej strony informowałaby starych Klientów o zmianie i wskazywała na kryjący się za nią pozytywny kierunek rozwoju firmy (uproszczenie formalności, bardziej intuicyjna strona internetowa, szybsza obsługa, atrakcyjniejsza oferta, itd.), z drugiej strony – byłaby na tyle nowoczesna i atrakcyjna, że werbowałaby nowych Klientów.

Rebranding jest procesem, który ma przynieść okreslone korzyści. Unowocześnienie wizerunku firmy sprawia, że staje się ona bardziej konkurencyjna na rynku. Zarazem przemiany wewnętrzne można potraktować jako pretekst do szerokiej kampanii promocyjnej przedsiębiorstwa lub konkretnego produktu/usługi. Rebranding musi być jednak prowadzony w sposób umiejętny i przemyślany, w przeciwnym razie doprowadzi do efektów odwrotnych do zmierzonych.

O autorze

Zostaw Odpowiedź

*

captcha *