04
MAR
2016

Dlaczego działania marketingowe powinny być długoterminowe?

comment : 0

Rola długoterminowych działań marketingowych w kontekście funkcjonowania każdej firmy na rynku jest nie do przecenienia. Pozwalają one na zdefiniowanie długofalowych celów marketingowych, a także ich zaplanowanie, wdrożenie oraz ewaluację, a w konsekwencji na poprawę sytuacji firmy na rynku.

Korzyści płynące z długoterminowych strategii marketingowych są bardzo duże. Firma, która stosuje tego rodzaju rozwiązania, dobrze orientuje się w rynkowej rzeczywistości, zna swoje mocne oraz słabe strony i wie, które obszary działalności wymagają poprawy. Dzięki tej wiedzy łatwiej jej wprowadzić nowy produkt lub usługę na rynek, a następnie odnieść mierzalny sukces.

Oczywiście długoterminowe działania marketingowe są dobrym rozwiązaniem jedynie wtedy, gdy zostały poprzedzone koniecznymi działaniami wspomagającymi. Należą do nich analiza konkurencji, ustalenie najważniejszych celów biznesowych oraz antycypacja przyszłych trendów. Poza tym marketing długoterminowy musi koniecznie występować ze średnio- oraz krótkofalowym, dzięki czemu zostanie zachowana ciągłość działań marketingowych w danym otoczeniu biznesowym.

Należy również pamiętać o zasadzie SMART, dotyczącej celów każdej marketingowej strategii. Nazwa tej zasady pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów Simple, Measurable, Achievable, Relevant oraz Timely. Tym samym cele długoterminowych działań powinny być konkretne, przeliczalne, akceptowane przez zespół, o celu realnym do osiągnięcia, a także posiadające określony termin wykonania.

Działania marketingowe, szczególnie długoterminowe, powinny być opracowywane, wdrażane oraz koordynowane przez specjalistów, ponieważ tylko wtedy macie Państwo pewność osiągnięcia zamierzonych efektów.

O autorze

Zostaw Odpowiedź

*

captcha *