psw-duze

Brief

Podkarpacka Strefa Wrażeń wspiera region podkarpacki, promując jego dziedzictwo kulturowe. Opowiada o wyjątkowych ludziach, miejscach i wydarzeniach. Zespół postawił sobie ambitny cel: inspirować, cieszyć i pokazywać ciekawe oblicze Podkarpacia.

PSW funkcjonuje jako projekt internetowy, który wspiera i promuje wydarzenia i akcje offline. W ramach Podkarpackiej Strefy Wrażeń funkcjonuje fanpage zrzeszający ponad 16 800 (dane na koniec stycznia 2014) fanów regionu, blog podkarpaccy.pl oraz trzy publiczno-prywatne profile: Pani i Pan Podkarpaccy oraz Turysta hobbysta.

Cel projektu

Promowanie regionu Podkarpacia.

Grupa docelowa

Mieszkańcy miast, miasteczek i wsi województwa podkarpackiego w każdej grupie wiekowej. Mieszkańcy innych regionów Polski, dla których Podkarpacie może stać się miejscem atrakcyjnym turystycznie.

Główne hasło akcji

Projekt z osobowością – promujemy Podkarpacie.

Wdrożenie

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2012 roku. Działania promocyjne objęły prowadzenie fanpag’u na Facebook.com z określoną ilością postów tematycznych ukazujących się danego dnia. Dla użytkowników organizowane są także różnego rodzaju mniejsze i większe konkursy.

Ciekawe miejsca, wywiady z ludźmi, oraz wszystko to co warte uwagi na Podkarpaciu opisywane jest na blogu podkarpaccy.pl

Na potrzeby projektu powstały także postacie wspierające: Pani Podkarpacka, Pan Podkarpacki oraz Turysta Hobbysta, posiadający swoje odrębne fanpage.

Projektowi patronował również pochodzący z Podkarpacia dziennikarz, publicysta i radiowiec – Artur Andrus.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się pod adresem:  https://www.facebook.com/podkarpackastrefawrazen

Mecenas akcji:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy prowadzi bardzo wszechstronną aktywność w obszarach CSR. Bank angażuje się w rozwój kultury i sportu, a także w niesienie pomocy potrzebującym. Podkarpacka Strefa Wrażeń ma być m.in. przestrzenią do pokazania aktywności PBSBanku o charakterze edukacyjnym, społecznym i charytatywnym.