19
MAJ
2015

Jak przygotować skuteczną kreację reklamową?

comment : 0

Przygotowanie skutecznej kreacji reklamowej jest wyjątkowo skomplikowanym zadaniem, nad którym pracują zespoły specjalistów. Główna trudność – lub wartość, w zależności od punktu widzenia – w przygotowywaniu kreacji reklamowych polega na tym, że każda z nich bardzo mocno różni się od swoich poprzedniczek. Owszem, istnieją bardzo konkretne wytyczne dotyczące tworzenia reklam, niemniej jednak nie ma dwóch identycznych kampanii, tak samo jak nie ma dwóch identycznych produktów reklamowanych w ten sam sposób. Z tego względu wszystkie poniższe treści mają czysto informacyjny charakter i stanowią zaledwie delikatny zarys realnych prac wstępnych, jakie są przeprowadzane podczas tworzenia reklam.

Przygotowanie do przeprowadzenia skutecznej kreacji reklamowej polegają głównie na możliwie ścisłym określeniu kilku aspektów reklamowanego produktu. Najważniejsza kwestia dotyczy samego produktu – czym on jest (usługą lub przedmiotem) oraz kto jest jego odbiorcą. Oczywiście odbiorca produktu nie jest tą samą osobą, co odbiorca reklamy, o czym doskonale wiedzą np. marketingowcy organizujący świąteczne lub pierwszokomunijne kampanie reklamowe.

W następnej kolejności należy określić cel reklamy (wprowadzenie nowego produktu/odnowienie wizerunku/rebranding itd.), po czym bardzo dokładnie określić nośnik lub sposób, za pomocą których dana reklama będzie rozpowszechniana. Jest to prawdopodobnie najważniejszy punkt, ponieważ działania konieczne do stworzenia skutecznej kampanii docierającej do odbiorców za pomocą radia czy telewizji znacznie różnią się od tych, które są podejmowane podczas marketingu w Internecie, prasie czy marketingu ambientowego. Do tego dochodzą kwestie poboczne, takie jak częstotliwość wyświetlania reklamy (w przypadku multimediów), sezonowość przekazu czy w końcu koszty przeprowadzenia całej kampanii.

To wszystko, co następuje po wyżej zasygnalizowanych przygotowaniach, należy w całości do działań agencji kreatywnej. Oczywiście istnieją pewne bardzo ścisłe wytyczne dotyczące tworzenia reklam, poparte psychologią, lingwistyką czy kognistywistyką, jednakże ich zastosowanie jest zależne od konkretnego rodzaju przekazu reklamowego. Oznacza to, że inne narzędzia będą stosowane podczas tworzenia reklamy internetowej, inne w przypadku prasowej, a jeszcze inne dla reklamy w radiu czy telewizji.

O autorze

Zostaw Odpowiedź

*

captcha *