23
CZE
2015

Jak zaplanować budżet kampanii reklamowej?

comment : 0

Planowanie budżetu kampanii reklamowej, podobnie jak planowanie budżetu jakiegokolwiek przedsięwzięcia o niepewnym efekcie, obarczone jest pewną dozą ryzyka. Po prostu nakłady przeznaczone na reklamę finalnie mogą, ale nie muszą, się zwrócić, tym bardziej, że budżet kampanii (jednej lub wielu w skali roku) zależą od kilku czynników. Są to przede wszystkim zasięg oraz czas jej trwania, nośniki reklamy, stawki agencji reklamowej czy rodzaj kampanii. Z tego względu istnieje kilka sposobów na ustalenie jej budżetu.
Firmy o stabilnej pozycji na rynku, posiadające stały i pewny przychód, planują budżety kampanii reklamowych w oparciu o pewien stały procent od rocznego, prognozowanego przychodu. Jest to bardzo wygodna metoda, którą bez większych problemów można modyfikować, podnosząc lub obniżając koszty kampanii, w zależności od sytuacji finansowej firmy.
Kolejna metoda, zwana zadaniową, jest najbardziej efektywna, ale tylko wówczas, gdy stosowana jest przez profesjonalistów. Wymaga nakreślenia bardzo dokładnego planu obejmującego wszystkie koszty, cele oraz zadania kampanii, a następnie ścisłego zrealizowania powyższych założeń. W tym przypadku jakakolwiek pomyłka w początkowych szacunkach może skończyć się niedofinansowaniem kampanii, a w konsekwencji jej fiaskiem.
Sposobem najczęściej stosowanym przez młode firmy, które dopiero zaczynają swoją działalność, jest tzw. metoda AYCA, czyli „All you can afford”. Polega ona po prostu na przeznaczeniu największych możliwych środków na reklamę, ale bez żadnej głębszej analizy otoczenia rynkowego. AYCA jest dobrym rozwiązaniem wówczas, gdy jakaś firma dopiero poznaje rynek, chociaż faktem jest, że trudno w jej przypadku mówić o pewnych korzyściach.
AYCA często jest łączona z metodą konkurencyjną, w przypadku której ilość środków przeznaczonych na kampanię zależna jest od nakładów ponoszonych przez konkurencję. Nie jest to najlepsza metoda, ponieważ podczas jej stosowania nie bierze się pod uwagę ewentualnych błędnych szacunków, które mogły być udziałem konkurencji, a także – co jest zdecydowanie ważniejsze – rzeczywistych możliwości finansowych firmy.
Ostatnią metodą jest SoV, czyli „Share of Voice”. SoV polega na uzależnieniu wydatków na reklamę od udziału danej marki czy firmy w rynku. Im większy udział, tym wydatki wyższe. W marketingu internetowym wskaźnik SoV jest stosunkiem liczby emisji reklamy na stronie do liczby wszystkich wyświetleń danej strony.

O autorze

Zostaw Odpowiedź

*

captcha *